سه شنبه 4 تیر 1398
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ورود

همه چیز با خدا ممکن است

گوشه هایی از کتاب همه چیز با خدا ممکن است

همه چیز با خدا ممکن است(قانونمندی طبیعت)

پیامبر اکرم (ص) از فرشته وحی پرسیدند : پاداش صدقه (بارش) چقدر است ؟
او گفت : صدقه 5نوع است که پاداش آن هم متفاوت است .
صدقه نوع اول پاداشش یک به ده است و آن این است که به آدم صحیح و سالم دهند.
صدقه نوع دوم پاداشش یک به هفتاد است و آن این است که به انسان زمین گیر و ناتوان دهند .
صدقه نوع سوم پاداشش یک به هفتصد است و آن این است که به پدر و مادر دهند.
صدقه نوع چهارم پاداشش یک به هفتاد هزار است و آن بارش به اموات و مردگان است.
صدقه نوع پنجم صدقه به طالب علم است که پاداشش یک به صد هزار است .(صد هزار برابر پاداش برای شما که هزینه تحصیل کسی را فراهم می کنید)

مقدمه: حضور در طبیعت قانونمند: اساس صحبت قا نو نمندی طبیعت قوانینی است که بر زندگی ما جاری است.خداوند مهربان وقتی هستی را آفرید، یک سری قوانین برابر آن حاکم ساخت که تحت عنوان سنت های الهی یا قانونمندی طبیعت از آن یاد می شود. اگر کسی می خواهد در زندگی موفق باشد مسلماً لازمه ی آن این است که قوانین طبیعت را بشناسد و با پیروی از این قوانین ،حمایت طبیعت و کائنات را برانگیزاند.
متأسفانه از آنجا که انسان اشرف مخلوقات است و تسلطی بر طبیعت در خود احساس می کند، خود را از آن جدا می بیند در حالی که اگر چه انسان برترین آفریدگان و در حقیقت اوج آفرینش الهی است و خداوند مهربان او را  بر سایر آفریده ها  تسلط بخشیده اما هنوز جزئی از طبیت است. در واقع می توان گفت با اینکه انسان در رأس هرم مخلوقات قرار دارد در هر حال جزئی از این هرم است و عنصری از یک مجموعه است که باید قوانین حاکم بر آن را  اجرا کند.
اگر اجرا کند حمایت و پاداش مجموعه را می بیند و اگر سربیچی کند لطمه می خورد.
طبیعت هم همین گونه است . اگر قوانین حاکم بر آن را بشناسیم و به آن احترام بگذاریم و عمل کنیم حتماً از سوی آن حمایت می شویم و اگر بر خلاف قوانین عمل کنیم حتماً با مشکلات جدی روبرو می شویم.
بحث قانونمندی طبیعت بحث در باره قوانینی است که نظام آفرینش الهی بر آن استوار شده.
می خواهیم ببینیم که چطور می توانیم از این قوانین در جهت حمایت از خود بهره ببریم تا جایی که رخداد های طبیعی هم موافق حرکت و برنامه های ما باشند.
در جزوه پیش رو بر آن شدیم که به یازده قانون مسلم طبیعت به صورت مختصر و در حد حوصله بپردازیم.

قانون اول
قانون خالی شدن (خلاء )
اولین قانو ن ، قانون خلاء است. این قانون می گوید :همیشه خلاء باعث جذب می شود.
چیزی که باعث جذب می شود فقط خلاء است. هرچه خلاء بیشتر باشد، جذب بیشتر است.
شما مسلماً می دانید که قدرت گرد باد خیلی بیشتر از باد است. گرد باد مجموعه ای از بادهای بسیار شدید و قدرتمند است که همه چیز را به داخل خود می کشد اما گرد باد این قدرت جذب فوق العاده را از کجا دارد؟ حدستان درست است، علت جذب فوق العاده گرد باد ، خلاء درون آن است.
گرد باد حرکت دارد اما داخلش خالی است و همه این جذب ها و کششها را از آن«درون خالی» دارد.
انسان هم باید مانند گرد باد باشد. اگر بخواهید موهبت های الهی را جذب کنید و برنامه ریزی ها، تلاشهای جسمی، تلقین ها، تجسمات و تلاشهای ذهنی تان نتیجه دهد،اگر می خواهید نیایش ها و دعاهایتان اجابت شود، اول باید جا باز کنید و درون را خالی کنید.
این خالی درون در همه ابعاد انسانی قابل بررسی است. خلاء ذهنی و خلاء دل اولین خلاء است که باید ایجاد کنید،
اول باید ذهن و دلتان را خالی کنید.از چه؟ از هر آنچه بیهوده در آن جای دارد، هر آنچه وجودش زیانبار است یا سودی ندارد، از کینه ها، نفرتها،انتقام، حسادت، حسرت، یأس و نا امیدی،سوءظن بدخواهی وکج اندیشی و خلاصه همه آن چیزهایی که ذهن و دل خالی ما را بی سبب پرکرده اند.
اما چگونه می توان این خالی را ایجاد کرد؟
1– بخشیدن:
یکی از راههای ایجاد این خلاء بخشودن دیگران است. گاهی اوقات ما فکر می کنیم با بخشودن دیگران احیاناً به کسی لطف کرده ایم، اما ابداً چنین نیست.
بخشیدن اول از همه لطفی است که ما در حق خود می کنیم تا میدان ذهنی مان خالی شود.
در نهج الفصاحه 36 حدیث در باره عفو و بخشش آمده است.
حدیث 704 نهج الفصاحه در باره اهمیت فوق العاده بخشا یش است.
ان الله تعا لی عفووا یحب العفو
خداوند بخشا ینده است و بخشا یش را دوست دارد.

سدر اهمیت این موضوع همین بس که از هزار و یک نعمتی که خداوند مهربانمان دارد اول از همه بخشنده بودن او تأکید شده است.”بسم الله الرحمن الرحیم”،به نام خداوند «بخشنده» مهربان .
2-خالی تر:
گاهی اوقات نه تنها باید ذهنمان را از کینه و نفرت و سایر چیزهای بد پا ک و خالی کنیم بلکه باید از چیزهای مثبت هم خالی شویم تا امکان جذب بیشتری داشته باشیم .
فرض کنید شما دانش، اطلاعات و تجربیات مفیدی برای دیگران دارید.
انتقا ل این اطلاعا ت به دیگران نیز به نوبه خود ایجاد خلاء میکند و شمارا برای جذب اطلاعات بیشتر مهیا می سازد.
3-خالی زبان:
ایجاد خلاء در زبان یعنی نگاه داشتن زبان از آنچه بیهوده ، مضر و یا زیانبار است.
سکوت یک خلاء درونی است. هر چه انسان بیشتر حرف می زند امکان جذب موهبت ها را کمتر و کمتر می کند.
افرادی که زیاد حرف می زنند، دروغ می گویند، تهمت می زنند، غیبت می کنند و… با این کار میدان اطراف خود را پر از چیزهای بیهوده و مضر می کنند.
حضرت محمد (ص) در حدیث976 نهج الفصاحه می فرمایند:اول العبادة الصمت
“نخستین مرحله عبادت خاموشی است”
4-خالی شکم :
وقتی زیاد غذا می خورید حجم عمده ای از انرژی ذهنی و جسمی شما صرف هضم و جذب غذا می شود و امکان فرستادن انرژی مثبت برای تحقق آرزوها و هدفهایتان کم می شود.
به قول سعدی :
اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی
5-خالی از گناه :
یکی از مهم ترین کارها برای ایجاد خلاء، خالی شدن از گناه است .
پیامبر اکرم (ص)می فرمایند:”دعای شما مستجاب نمی شود مگر از گناه خالی شوید.”
اساساً اصل ایجاد خلاء از گناه ندامت و پشیمانی است. گناه یعنی سر پیچی از سنت الهی. یعنی استفاده نادرست از یک نعمت. اگر چنین کرده اید ، در خلوت نزد خدایتان اعتراف کنید.
امام باقر(ع) می فرمایند: خداوند از انسان دو چیز می خواهد:
یکی اعتراف به نعمت تا بیفزاید و یکی اقرار به گناه تا ببخشاید .
اگر از خدایتان چیزی می خواهید اما اجابت نمی شود یکی از علت هایش همین نداشتن خلاء است.
ازخودتان بپرسید چه نیت یا عمل نا پاکی در درون و بیرون من است که باید از آن بری و پاک شوم . مطمئن باشید به میزان خلایی که ایجاد می کنید جذب می کنید، به میزان این خلاء انرژی پتانسیل و درونی تان را برای جذب موهبت های الهی افزون می کنید.
6-رهایی :
گاهی اوقات به یک هدف وابسته می شوید .وابستگی به یک هدف هم موجب امتلاء و پری است و این مانع خلاء است.
کسی که مطمئن است دعایش اجابت می شود و به وعده الهی ایمان دارد وقتی دعایش را کرد در مسیر تلاش آن را به خدا می سپارد.این رها کردن به نوبه خود بخشی از ایجاد خلاء است.

قانون دوم
قانون جریان و حرکت
هر ذره ای در این هستی یک جریا نی دارد.یک هدفی دارد. ما ذره ایستا نداریم. ذره ساکن نداریم.این جریان و حرکت طبیعت برای ما پیام دارد. پیامش این است که ما هم جریان داشته باشیم.
جریان باد، جریان باران و همۀ جریانهای طبیعت برای ما پیام دارند.حتی جریانهای داخل بدن ما.بدن ما سه جریان دارد:جریان خون،جریان تنفس و جریان لنف.
ایستایی در هر کدام از این سه جریان ،مرگ را باعث می شود.
خوب نگاه کنید ببینید کدام بخش زندگی شما جریان ندارد،حرکت ندارد.هر قسمت از وجود شما که جریان ندارد را باید جریان بدهید.
جریان، عین زندگی است.آب تا وقتی جریان دارد زلال و شفاف است و حیات و زندگی می بخشد. اما وقتی که ایستاد و در گودالی جمع شد، راکد و ساکن ماند،گند می زند، فاسد می شود و غیراستفاده می شود.
همین الان به زندگی خود نگاه کنید ، ببینید در کدام قسمت ها راکد است آن قسمت را به جریان بیاندازید.
ثروت یکی از چیز هایی است که امکان سکون و در نتیجه فساد آن وجود دارد.در این باره احادیث زیادی وجود دارد. پیامبر اکرم (ص) در این خصوص می فرمایند:”ثروت فراوان از نعمت های خدا است” همچین ایشان فرموده اند :”خداوند بنده ی پرهیزکار ثروتمند مهربان را دوست دارد”
بطور کلی در نهج الفصاحه 13 حدیث در باره ی ثروت و 4حدیث درباره ی ثروتمند وجود دارد.
اما احادیث فراوانی را داریم که مال اندوزی را عملی نکوهیده می دانند.
حضرت علی(ع) می فرمایند”هر جا که دیدید کاخی بنا شده بدانید ظلمی در آنجا انجام شده” چرا که بنا کردن کاخ یعنی اندوختن مال و راکت کردن آن.
ثروت باید جاری باشد تا زنده و سالم بماند و زندگی ببخشد.
جاری شوید و حرکت دهید.انرژی جسمی تان را،ذهن خلاق تان را ،سرمایه تان را و دانش تان را.

قانون سوم
قانون نظم
همه هستی ما منظم است.حتی در بی نظمی هایی که می بینیم نظم نهفته ای وجود دارد.این جریان منظم هستی حتماً برای ما پیامی دارد.
حتی خسوف و کسوف هم نظم دارند.به شما می گویند در فلان شهر،فلان سال،فلان روز، فلان ساعت، فلان ثانیه کسوف رخ می دهد.
به راستی پیام این نظم چیست؟
نظم هستی به ما می گوید که ما هم بعنوان عنصری از هستی باید نظم داشته باشیم تا با جریان هستی هماهنگ شویم.
پس همه چیز وقتی در مسیر طبیعی و سلامت خود قرار دارد که نظم داشته باشد.
مشکلاتی که در زندگی ما به وجود می آید به دلیل اختلال در نظمی است که در یک قسمت از زندگی ما به وجود آمده است.
“جیم ران “در صفحه ی سوم کتاب “به سوی کامیابی نوشته ی انتونی رابینز” مینویسد:” همه ی تلاش ها پاداش دارند اما تلاش های منظم پاداش مضاعف دارند “
در بیان اهمییت مسأله ی نظم همین بس که حضرت علی (ع) در آخرین لحظات شهادت می فرمایند” شما را سفارش می کنم به اصل پرهیزکاری و نظم

قانون چهارم

قانون بارش
قانون چهارم قانون بارش است .متأسفانه واژه ” صدقه ” در فرهنگ ایرانی به درستی جا نیفتاده است.
این واژه معانی گسترده ای دارد که خیلی ها به اشتباه فکر می کنند که صدقه یعنی به یک فرد فقیر یا تهیدست کمک کردن .
شاید 0.1 یا 0.01 معنای صدقه این باشد که با پول به کسی کمک کنیم.گاهی اوقات کمک مالی به یک نفر کمترین کاری است که می توانیم برایش انجام دهیم.
82 حدیث از نهج الفصاحه پیامبر اعظم (ص) به موضوع صدقه پرداخته است . در حدیث دوازدهم آمده است : “ صدقه را از خویشتن آغاز کن ؛ اگر چیزی فزون آمد به کسان خود ده، اگر از کسان تو چیزی فزون آمد به خویشان ده و اگر از خویشان نیز چیزی فزون آمد به دیگران ده و همچنین صدقه را از همسر خویش آغاز کن”.
در حدیث چهارصد و یکم بهترین صدقه ها آن معرفی می شود که مسلمان دانشی بیاموزد و به مسلمان دیگر تعلیم دهد.
در حدیث چهارصدو هفتم بهترین اقسام صدقه آن است که میان دو کس را اصلاح کنیم .در جای دیگر بهترین صدقه ها صدقه ای است که توسط زبان و شفاعتی که به وسیله آن اسیری را  آزاد سازیم و از ریختن خون کسی جلوگیری کنیم بیان شده است .
می بینید صدقه چه معنای عظیم و وسیعی دارد؟بیایید صدقه را به همان وسعتی که دارد درک کنیم.
بیایید صدقه را” بارش ” معنا کنیم .
بارش کنید! مهرتان را بارش کنید ، عشقتان را بارش کنید، فکر مثبت و سازنده تان را بارش کنید و در مجموع تلاش کنید تمام خوبی های درونتان را به محیط پیرامون خود بارش کنید.
شاید همسایه شما به کمک مادی شما نیازی نداشته باشد اما نمره ی فیزیک پسرش 12باشد و این در حالی است که شما توانایی علمی تان بالا است و می توانید به او کمک کنید و بارش خوبی هایتان را نثار او کنید .
هرگونه جمع آوری ضد بخشش است. از طبیعت الهام بگیرید. زمین به آسمان می بخشد ،آسمان به زمین . شته به مورچه می بخشد ، مورچه به شته .
این مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است . خورشید چندین سال است که به شما می تابد بدون اینکه هیچ تمنایی از شما داشته باشد .
بارش یعنی اینکه شما ببخشید. چیزی را نگه ندارید. پول ،دانش، کتاب،سخن خوب ، فکر ناب و خلاصه هر چه که دارید .
بارش به کی و کجا
شاید سوالی که برایتان پیش آمده این است که صدقه را به چه کسی یا کسانی بدهیم. ما با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) هم به پاداش الهی بارش اشاره ای داریم و هم از جایگاه آن سخن می گوییم.
پیامبر اکرم (ص) از فرشته وحی پرسیدند : پاداش صدقه (بارش) چقدر است ؟
او گفت : صدقه 5نوع است که پاداش آن هم متفاوت است .
صدقه نوع اول پاداشش یک به ده است و آن این است که به آدم صحیح و سالم دهند.
صدقه نوع دوم پاداشش یک به هفتاد است و آن این است که به انسان زمین گیر و ناتوان دهند .
صدقه نوع سوم پاداشش یک به هفتصد است و آن این است که به پدر و مادر دهند.
صدقه نوع چهارم پاداشش یک به هفتاد هزار است و آن بارش به اموات و مردگان است.
صدقه نوع پنجم صدقه به طالب علم است که پاداشش یک به صد هزار است .(صد هزار برابر پاداش برای شما که هزینه تحصیل کسی را فراهم می کنید)
از همین امروز فکر کنید چه چیزی را باید بارش کنید.
مهرتان را،عشق تان را،پول تان را،دانش تان را،وقت تان را و…

نوشته : سید مجتبی حورایی


 

درباره‌ی سایت

امام خمینی

اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید؛ بصیرت. بلاهایی که بر ملت ها وارد میشود، در بسیاری از موارد، بر اثر بی بصیرتی است. خطاهایی که بعضی از افراد می کنند، بر اثر بی بصیرتی است. بصیرت خودتان را بالا ببرید. آگاهی خودتان را بالا ببرید. من مکرر این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام را در گفتارها بیان کردم که فرمود: « الا و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصّبر »

اللهم عجل لولیک الفرج